پست الکترونیکی وزارت نیرو: info@moe.gov.ir
تلفن‌خانه: ۸۱۶۰۶۰۰۰
شماره تلفن‌های ارتباطات مردمی وزیر : ۸۱۶۰۶۶۴۰
شماره تلفن‌های گویای ارتباط با صندوق صوتی وزیر نیرو: ۸۸۶۴۴۸۵۰

آدرس پستی حوزه ستادی وزارت نیرو: تهران، خیابان ولی‌عصر(عج)، ابتدای بزرگراه نیایش، پلاک ۴ - ساختمان وزارت نیرو
کدپستی: ۱۹۹۶۸۳۲۶۱۱

 آدرس وزارت نیرو
برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.