شرکت آب و فاضلاب منطقه 5
قائم مقام مدیر عامل
مشاور مدیر عامل در امور ایثارگران و بسیج
دفتر مدیرعامل و هیئت مدیره
دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی
دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات
دفتر حراست و امور محرمانه
دفتر قراردادها و امور بازرگانی
دفتر مدیریت بحران وپدافند غیرعامل
 • ماجد کیاست [ مدیر دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل ]
معاونت مهندسی و توسعه
دفتر فنی و خدمات مهندسی
امور اجرایی طرح های آب و فاضلاب
معاونت بهره برداری
دفتر بهره برداری از تاسیسات آب
دفتر بهره برداری از تاسیسات فاضلاب
دفتر کنترل کیفیت و بهداشت آب و فاضلاب
دفتر مدیریت مصرف آب و کاهش آب بدون درآمد
 • پدرام اندام [ مدیر دفتر مدیریت مصرف آب و کاهش آب بدون درآمد ]
گروه انرژی و سیستم های هوشمند کنترل از راه دور
معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی
دفتر مدیریت آمار، برنامه و بودجه
 • رضا حضرتی [ مدیر دفتر مدیریت آمار، برنامه و بودجه ]
دفتر بهره وری منابع انسانی
دفتر پژوهش و بهبود بهره وری
معاونت درآمد و امور مشترکین
  دفتر امور مشترکین
  دفتر درآمد و وصول مطالبات
  گروه خدمات رایانه ای مشترکین
  معاونت مالی و پشتیبانی
  امور اداری و خدمات عمومی
  امور مالی
  قسمت انبارها
  گروه بهداشت، ایمنی و محیط زیست
  مدیریت ناحیه یک آب وفاضلاب (منیریه)
  امور مشترکین
  امور بهره برداری
  مدیریت ناحیه دو آب وفاضلاب ( آذری)
  امور مشترکین
  امور بهره برداری
  مدیریت ناحیه سه آب وفاضلاب (یافت آباد)
  امور مشترکین
  امور بهره برداری
  امور آب و فاضلاب خلیج فارس و سینا
  • فرهاد حامد [ مدیر امور آب و فاضلاب خلیج فارس و سینا ]
  امور آب و فاضلاب تهرانسر
  امور آب و فاضلاب وردآورد
  اعضا هئیت مدیره
  برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.