شرکت آب و فاضلاب منطقه 5
دفتر مدیرعامل و هیئت مدیره
قائم مقام مدیر عامل
مشاور مدیر عامل در امور ایثارگران و بسیج
دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی
دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات
دفتر حراست و امور محرمانه
دفتر قراردادها و امور بازرگانی
دفتر مدیریت بحران وپدافند غیرعامل
  • ماجد کیاست [ مدیر دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل ]
معاونت مهندسی و توسعه
دفتر فنی و خدمات مهندسی
امور اجرایی طرح های آب و فاضلاب
معاونت بهره برداری
دفتر بهره برداری از تاسیسات آب
دفتر بهره برداری از تاسیسات فاضلاب
دفتر کنترل کیفیت و بهداشت آب و فاضلاب
دفتر مدیریت مصرف آب و کاهش آب بدون درآمد
  • پدرام اندام [ مدیر دفتر مدیریت مصرف آب و کاهش آب بدون درآمد ]
گروه انرژی و سیستم های هوشمند کنترل از راه دور
معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی
دفتر مدیریت آمار، برنامه و بودجه
  • رضا حضرتی [ مدیر دفتر مدیریت آمار، برنامه و بودجه ]
دفتر بهره وری منابع انسانی
دفتر پژوهش و بهبود بهره وری
معاونت درآمد و امور مشترکین
دفتر امور مشترکین
دفتر درآمد و وصول مطالبات
گروه خدمات رایانه ای مشترکین
معاونت مالی و پشتیبانی
امور اداری و خدمات عمومی
امور مالی
گروه بهداشت، ایمنی و محیط زیست
مدیریت ناحیه یک آب وفاضلاب (منیریه)
امور مشترکین
امور بهره برداری
مدیریت ناحیه دو آب وفاضلاب ( آذری)
  • رضا شعبانی [ سرپرست مدیریت ناحیه دو آب وفاضلاب (آذری) ]
امور مشترکین
امور بهره برداری
مدیریت ناحیه سه آب وفاضلاب (یافت آباد)
امور مشترکین
امور بهره برداری
امور آب و فاضلاب خلیج فارس و سینا
  • فرهاد حامد [ مدیر امور آب و فاضلاب خلیج فارس و سینا ]
امور آب و فاضلاب تهرانسر
امور آب و فاضلاب وردآورد
اعضا هئیت مدیره
برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.