عنوان شغل :  متصدی ( سمعی و بصری )                                       عنوان سرپرست مستقیم :
مدیر دفتر روابط عمومی


هدف اصلی شغل : شناساندن شرکت و فعالیت های آن به مشترکان و ذینفعان و ایجاد ارتباط با رسانه های جمعی


هدف های  عملیاتی شغل :
ـ مستند سازی و آرشیو فعالیت ها

 ـ ایجاد ارتباطات درونی و برون سازمانی

ـ شناساندن فعالیت های شرکت به مخاطبان از طریق تهیه گزارش های مصور خبری


شرح وظایف :

ـتهیه گزارش و مستند سازی فعالیت های منطقه و روند پیشرفت پروژه ها

 ـ هماهنگی و همکاری با واحدهای مرتبط برای انتشار اخبار و فعالیت های شرکت

ـ تهیه و توزیع کاتالوگ های تبلیغاتی در راستای اشاعه فرهنگ مصرف بهینه آب و فعالیتهای شاخص

 ـ فراهم نمودن مقدمات بازدیدهای رسمی و ایجاد تسهیلات لازم برای بازدید کنندگان از تأسیسات مختلف شرکت

 ـ ارسال اعتراض ها و شکایات منعکس شده در جراید و سایر کانالهای ارتباطی دیگر به واحد مربوط جهت پاسخگویی

 ـ هماهنگی و اداره جشنها و مراسم ـ تهیه و ارسال گزارش های ادواری از روند پیشرفت امور درواحد تحت تصدی ، به مافوق

 ـ نظر سنجی میزان رضایت مشترکان ( طرح تکریم ارباب رجوع از فعالیت های واحد های مختلف ، بصورت مستمر و ارسال آن به سرپرست .

ـ انجام مؤثر و کارآمد سایر وظایف ارجاعی از طرف سرپرست .

 ـ ارائه ایده ها و طرح های خلاقانه جهت پیشبرد فعالیت ها در راستای اهداف شرکت

ـ جهت دهی فعالیت ها در راستای خط مشی تعریف شده در شرکت

 ـ اشاعه اطلاعات مرتبط با‌ آب و فاضلاب به مسئولین و واحدهای شرکت .

ـ‌شرکت در سمینار ها و کنفرانس های مرتبط و جمع آوری اطلاعات مرتبط با حوزه فعالیت آبفای منطقه

ـ اجرای مراسم ، سمینارها و کنفرانس های داخلی ـ نگهداری بهینه اسناد و مدارک صوتی ، تصویری و نوشتاری واحد روابط عمومی .





 عنوان شغل :  کارشناس روابط عمومی                            عنوان سرپرست مستقیم : مدیر دفتر روابط عمومی


هدف اصلی شغل : شناساندن فعالیت های شرکت به ذینفعان ، مشتریان و توسعه ارتباطات درون و برون سازمانی


هدف های عملیاتی شغل :

ـاطلاع رسانی بهینه به ذینفعان از آخرین اقدامات صورت گرفته در آبفای منطقه ـ اجرا و توسعه مکانیزم های ارتباطی درون سازمانی و برون سازمانی ـ جلب مشارکت های مردمی در زمینه اهداف شرکت از طریق پاسخگویی مناسب به مشتریان شرکت ـ تهیه گزارش شکایات و اطلاعات و آمار مربوطه به منظور به حداقل رساندن زمان پاسخگوئی و ارائه راهکار در جهت کاهش شکایت های مشتریان ـ‌انجام نظر سنجی و تهیه و ارائه گزارش


شرح وظایف :

 ـ برنامه ریزی و راهبری فعالیت های مرتبط با جمع آوری ، تهیه ، نگارش و توزیع اخبار و اطلاعات

 ـ پاسخگویی مناسب به مشتریان داخلی و خارجی

ـ برنامه ریزی در راستای برقراری ارتباط مستمر با نهادها و سازمان های مرتبط با شرکت در حیطه مسئولیت به نمایندگی از شرکت

 ـ برنامه ریزی در راستای آشنا سازی و بازدید مشتریان از فعالیت های شرکت

ـ تهیه و تدوین فیلم های نمایشی ، اسلایدها و برنامه های رادیویی و تلویزیونی برای مقاصد تبلیغاتی و معرفی فعالیت های شرکت

 ـ تهیه جوابیه شکایات و گزارشات انجام شده از فعالیت های شرکت و ابلاغ آن به مسئولان ذیربط

 ـ تهیه پاسخ مناسب به انتقادات و شکایت از شرکت

 ـ برنامه ریزی و پشتیبانی از بازدیدهای رسمی از تأسیسات شرکت

ـ ارائه گزارش پیشرفت امور بر مبنای اهداف و برنامه های تعیین شده واحد روابط عمومی به مافوق

 ـ برنامه ریزی و هماهنگی اجرای مراسم ، کنفرانس ها ، نمایشگاه ها و بازدیدها ـ هماهنگی و انجام امور سمعی وبصری مرتبط با مراسم و فعالیت های شرکت

 ـ مستند سازی ، ایجاد و نگهداری آرشیوهای صوتی و تصویری مورد نیاز ـ ‌برنامه ریزی و هماهنگی با مسئول IT به منظور ثبت اطلاعات در سایت و شبکه داخلی شرکت

ـ اتخاذ تمهیدات لازم جهت پوشش خبری فعالیتهای شرکت در مواقع مورد نیاز

ـ پاسخگویی به موقع به مطالب مندرج در رسانه ها و انتقادات مشتریان از روند فعالیت ها و خدمات شرکت .

ـ ‌تقسیم بهینه وظایف و مسئولیت ها بین عوامل تحت سرپرستی طبق نمودار سازمانی

ـ ارائه گزارش از روند پیشرفت فعالیت ها و اقدامات واحد روابط عمومی

 ـ تلاش در راستای توسعه فعالیتها و اقدامات در چارچوب استانداردهای تعیین شده و مطابق با اهداف کلان و استراتژیک شرکت

ـ حمایت و پشتیبانی از ایده ها و طرحهای خلاقانه عوامل تحت سرپرستی

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.