شمال : خیابان انقلاب و آزادی

شرق: خیابان ولی‌عصر(عج) -جنوب راه آهن 

غرب: رودکی -خوش -قصرالدشت-افتکاری

-شهید عرب--بلور سازی

تعداد اشتراک

   مساحت      

50880

1134 هکتار

 

 

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.