شمال : خیابان انقلاب و آزادی

شرق: خیابان ولی‌عصر(عج)

غرب: رودکی -خوش -قصرالدشت-افتکاری-شهید عرب--بلورسازی
جنوب: راه آهن

تعداد اشتراک آب

   مساحت      

52305

1244 هکتار