شمال : خط آهن تهران -تبریز

شرق: خط آهن تهران-اهواز- بزرگراه آیت‌اله سعیدی

غرب : رودخانه کن

جنوب : خط آهن تهران-اهواز و آیت‌اله سعیدی

تعداد اشتراک آب

مساحت

73926

2812 هکتار