امور آبفای تهرانسر

نقشه امور آبفای تهرانسر

 

شمال: اتوبان تهران-کرج

 شرق: رودخانه کن

  غرب:خیابان بلال

  جنوب: بزرگراه فتح

 

تعداد اشتراک آب

مساحت

14800

40 کیلومتر مربع

 

 

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.