شرکت آب و فاضلاب استان تهران/نواحی زیر مجموعه/امور آبفای خلیج‌فارس و سینا

نقشه محدوده ناحیه خلیج و سینا   

شمال: بزرگراه فتح

 شرق: رودخانه کن

  غرب: انبارهای گمرک غرب

  جنوب: بزرگراه آزادگان


تعداد اشتراک آب

مساحت

11800

1262 هکتار