وظیفه شرکت

وظیفه شرکت آب و فاضلاب استان تهران توزیع  آب آشامیدنی و بهداشتی و جمع‌آوری بهداشتی فاضلاب مناطق شهری در سطح شرکت آب و فاضلاب منطقه 5 شهر تهران است.

با توجه به گستردگی وسیع از نظر سطح جغرافیائی و محدوده شهرداری همچنین وجود مراکز حساس و مهم در سطح منطقه  این شرکت تمام تلاش خود را در جهت ارائه خدمات مطلوب از لحاظ کیفی و کمی در دستور کار خود قرار داده است