ماموریت شرکت

توزیع آب شرب سالم و همچنین جمع‌آوری و دفع بهداشتی فاضلاب در محدوده شرکت آب و فاضلاب  منطقه پنج شهر تهران از طریق:

Ø      توسعه تاسیسات و شبکه های آب       

Ø      اصلاح و بازسازی تاسیسات و شبکه‌های آب و فاضلاب

Ø      نگهداری، تعمیرات و بهره‌برداری از تاسیسات و شبکه‌های آب و فاضلاب

Ø      خدمت‌رسانی به هنگام و مطلوب به مشترکین آب و فاضلاب

Ø      ارتقاء کارکنان بعنوان سرمایه اصلی شرکت

Ø      ارائه یک سیستم مدون از استانداردهای جهانی در حوزه های گوناگون