خط و مشی

 

خط مشی مصوب شرکت :

 

شرکت آب و فاضلاب منطقه 5 شهر تهران با ماموریت توزیع مستمر آب شرب و بهداشتی و بهره‌برداری از تاسیسات و شبکه‌های آب و فاضلاب منطقه‌ای و در راستای توسعه و ارتقاء کیفیت خدمات و تغییر نگرش عام از یک سازمان خدماتی به یک نهاد اجتماعی و با هدف افزایش رضایتمندی مشترکین و بهبود عملکرد شرکت و نیز گام برداشتن در راستای اهداف کلان خط‌مشی شرکت آب و فاضلاب استان تهران نسبت به طراحی و استقرار سیستم مدیریت یکپارچه بر اساس استانداردهای ISO 9001:2008، ISO 14001:2004، OHSAS 18001:2007 اقدام می نماید.