تاریخچه شرکت

شرکت آب و فاضلاب منطقه پنج شهر تهران، به استناد تبصره 2 ماده یک قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب مصوب مرداد ماه 75 تشکیل گردید. مطابق اساسنامه فعالیتهای مربوط به توزیع آب شهری و بهره برداری از تاسیسات آب آشامیدنی، فعالیتهای مریوط به مشترکین و انشعابات و اصلاح و توسعه شبکه بعهده این شرکت می باشد.

شرکت آب و فاضلاب منطقه 5 شهر تهران در تاریخ 75/05/08 با شماره 123350با نام شرکت آب و فاضلاب منطقه 5 (سهامی خاص)به ثبت رسید و فعالیت خود را آغاز نمود اما در تاریخ 86/07/24 و در اجرای ماده 225 قانون تجارت ختم تصفیه شرکت فوق الذکر اعلام گردیدو از این تاریخ با عنوان شرکت آب و فاضلاب تهران به کار خود ادامه داد با مصوبه شرکت آب و فاضلاب تهران و تفکیک مناطق شرکت آب و فاضلاب منطقه 5 شهر تهران در تاریخ 90/02/25 تحت شماره 402537 به ثبت رسید 

این منطقه با داشتن قریب به دویست و بیست و هشت هزار اشتراک آب و قریب به هفت صدوشانزده هزار آحاد مشترک در محدوده ای واقع است که به دلیل وجود اماکن تجاری و پرتردد،مراکز نظامی و انتظامی پر اهمیت و وجود کارخانه ها از جمله سایپا و ایران خودرو و دیگر کارخانه های مهم در محدوده شرکت از تراکم جمعیت نیز برخوردار می باشد و دارای سه ناحیه(منیریه ، آذری و یافت آباد) و سه امور (خلیج فارس و سینا ، تهرانسر، وردآورد) امور مشترکین و پست امداد می باشد.

موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه

1 – انجام هرگونه فعالیت در راستای توزیع آب بهداشتی برای مصارف خانگی، عمومی، صنعتی، تجاری و غیره و بهره برداری از تاسیسات جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب در محدوده عملیاتی شرکت.

2 – مطالعه و اجرای طرح های ایجاد و توسعه تاسیسات مربوط به توزیع آب آشامیدنی و بهداشتی.

3 – انجام هرگونه فعالیت در راستای کاهش میزان هدررفت آب و آب بدون درآمد از طریق نصب لوازم اندازه گیری دقیق در مبادی ورودی و خروجی و مشترکین در محدوده تحت پوشش بمنظور اقتصادی نمودن قیمت تمام شده آب و تحقق کاهش پرت آب مطابق استاندارد.

4 – رعایت اصول بهداشتی، کنترل کیفی و استانداردهای مورد عمل وزارت نیرو در توزیع آب آشامیدنی و بهداشتی و جمع آوری و دفع فاضلاب.

5 – بهره برداری، تعمیر، نگهداری، مرمت و بازساری و توسعه کلیه تاسیسات توزیع آب، جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب و حفاظت از حریم آنها

6 – اخذ هرگونه وام و تسهیلات مالی از منابع داخلی و خارجی با اخذ مجوز از مجمع عمومی و سایر مراجع قانونی ذیربط.

7 – استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی برای انجام امور مطالعاتی، اجرایی، بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب و فاضلاب و خدمات مشترکین به منظور کاهش هزینه ها، افزایش بهره وری و ارتقای سطح خدمات.

8 – انجام هرگونه عملیات و معاملاتی که برای مقاصد شرکت ضروری و مرتبط بوده و به صرفه و صلاح آن باشد.

نشانی شرکت

تهران،بزرگراه نواب صفوی - تقاطع خیابان امام خمینی (ره) شرکت آب و فاضلاب منطقه 5 شهر تهران