سامانه نظام پیشنهادات ذینفعان

اهمیت مشارکت ذینفعان در سازمان های امروزی مانند اکسیژن برای یک موجود زنده، حیاتی است. توان فکری و ارائه پیشنهادات به عنوان سرمایه های نهفته در جامعه موجب بهبود عملکرد سازمان و در نتیجه بهبود خدمت رسانی خواهد شد. مشارکت در طرح ثبت پیشنهادات، راهکاری است که به شرکت آب و فاضلاب منطقه 5 شهر تهران این امکان را می دهد تا از نوآوری ها و نظرات شما عزیزان در راستای ارتقاء مدیریت مشارکتی و خدمت رسانی در جامعه بهره گیرد. با ثبت پیشنهادات سازنده خود، ما را در پیشرفت و بالندگی شرکت یاری نمائید. لازم به ذکر است به قید قرعه به بهترین پیشنهاد، جوایز نفیس اهداء خواهد شد.
*
*
*
* وارد کردن مواردی که با ستاره مشخص شده است، ضروری می باشد.