اطلاعیه‌های قطع آب

اطلاعیه قطعی آب درتهرانسر
به آگاهی شهروندان محترم می‌رساند، به‌ منظور تعویض شیرخط آبده سایز 100 در تهرانسر، شهرک استقلال، بلوار عبیدی، تقاطع خیابان هفتم، از ساعت 23:00 شب 26/6/98 الی ۵:۰۰ بامداد روز بعد، محدوده زیر دچار قطع و افت فشار آب خواهد شد.
۲۵ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۳:۵۰
[ تعداد بازدید : ۶۰ ]
اطلاعیه قطعی آب در تهرانسر
به آگاهی شهروندان محترم می‌رساند، به‌ منظور نصب یک فقره کمرخط سایز 150 و تعویض یک فقره کمرخط سایز 100 در تهرانسر از ساعت ۲۳:30 شب 98/۵/27 الی ۵:۰۰ بامداد روز بعد، محدوده زیر دچار قطع و افت فشار آب خواهد شد.
۲۷ مرداد ۱۳۹۸ - ۹:۳۴
[ تعداد بازدید : ۱۱۶ ]
اطلاعیه قطعی آب در خیابان آزادی - خیابان شهیدان
به آگاهی شهروندان محترم می‌رساند، به‌ منظور نصب کنتور مغناطیسی 250 میلیمتری در خیابان آزادی - خیابان شهیدان از ساعت ۲۳:۰۰ شب 98/۵/15 الی 5:۰۰ بامداد روز بعد، محدوده زیر دچار قطع و افت فشار آب خواهد شد.
۱۵ مرداد ۱۳۹۸ - ۹:۳۳
[ تعداد بازدید : ۹۶ ]
اطلاعیه قطعی آب در خیابان قزوین - 16 متری امیری (سبحانی)
به آگاهی شهروندان محترم می‌رساند، به‌ منظور تعمیر شیر فشارشکن 16 متری امیری از ساعت ۲۳:00 شب 98/5/9 الی ۴:۰۰ بامداد روز بعد، محدوده زیر دچار قطع و افت فشار آب خواهد شد.
۰۹ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۵:۱۲
[ تعداد بازدید : ۱۸۰ ]
اطلاعیه قطعی آب در خیابان هاشمی
به آگاهی شهروندان محترم می‌رساند، به‌ منظور سراه گیری و نصب شیر خط 200میلمتری از ساعت ۲۳:30 شب 98/۴/31 الی 4:۰۰ بامداد روز بعد، محدوده زیر دچار قطع و افت فشار آب خواهد شد.
۳۱ تیر ۱۳۹۸ - ۱۰:۳۷
[ تعداد بازدید : ۱۰۲ ]
اطلاعیه قطعی آب در تهرانسر - خیابان باشگاه
به آگاهی شهروندان محترم می‌رساند، به‌ منظور تعویض کمرخط سایز 100- هرز در تهرانسر خیابان باشگاه تقاطع خیابان نوزدهم از ساعت ۲۳:00 شب ۹۸/۴/29 الی ۵:۰۰ بامداد روز بعد دچار قطع و افت فشار آب خواهد شد.
۲۹ تیر ۱۳۹۸ - ۸:۴۸
[ تعداد بازدید : ۹۹ ]
اطلاعیه قطعی آب شهرک استقلال، بلوار عبیدی
به آگاهی شهروندان محترم می‌رساند، به‌ منظور تعویض دو فقره شیرخط سایز 100 در شهرک استقلال بلوار عبیدی (خیابان پنجم ، هفتم ، نهم ، ... و پانزدهم) از ساعت ۲۳:۳۰ شب 98/4/23 الی ۵:00 بامداد روز بعد دچار قطع و افت فشار آب خواهد شد.
۲۳ تیر ۱۳۹۸ - ۹:۵۱
[ تعداد بازدید : ۱۶۷ ]
اطلاعیه قطعی آب شهرک استقلال، بلوار عبیدی
به آگاهی شهروندان محترم می‌رساند، به‌ منظور تعویض سه فقره شیرخط آبده در سایزهای 100 و 200 در شهرک استقلال بلوار عبیدی (تقاطع خ میرانوری ، خ پانزدهم، خ هفتم ) از ساعت ۲۳:30 شب 98/4/17 الی ۵:30 بامداد روز بعد دچار قطع و افت فشار آب خواهد شد.
۱۶ تیر ۱۳۹۸ - ۱۴:۳۰
[ تعداد بازدید : ۱۳۳ ]
اطلاعیه افت فشار آب در چهارراه خلیج فارس
به آگاهی شهروندان محترم می‌رساند، به‌ منظور اجرای عملیات نصب فشار شکن واقع در چهارراه خلیج ابتدای بلوار ابوسعید شرقی، محدوده زیر از ساعت ۲۳ شب 98/4/17 الی ۵ بامداد روز بعد دچار قطع و افت فشار آب خواهد شد.
۱۶ تیر ۱۳۹۸ - ۱۳:۵۹
[ تعداد بازدید : ۱۰۳ ]
اطلاعیه قطعی آب در خیابان هاشمی
به آگاهی شهروندان محترم تهرانی می‌رساند، به‌ منظور سه راه گیری 400میلمتری به 200میلمیتری و نصب شیر خط 200میلمتری در خیابان هاشمی بعد از یادگار امام تقاطع کوچه محسن ، محدوده زیر از ساعت 23:30 شب 98/4/3 الی 5 بامداد روز بعد دچار قطع و افت فشار آب خواهد شد.
۰۳ تیر ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۴
[ تعداد بازدید : ۱۰۳ ]
برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.