اطلاعیه‌های قطع آب

اطلاعیه قطع آب در شهرک دریا
۱۶ دی ۱۳۹۹ - ۱۳:۲۴
[ تعداد بازدید : ۱۱۴ ]
اطلاعیه قطع آب در محدوده شهرک آزادی
۱۱ آبان ۱۳۹۹ - ۱۴:۳۴
[ تعداد بازدید : ۱۶۹ ]
اطلاعیه قطع آب در تهرانسر
۱۴ مهر ۱۳۹۹ - ۱۲:۱۵
[ تعداد بازدید : ۴۲۳ ]
اطلاعیه قطع آب
۳۱ شهریور ۱۳۹۹ - ۱۴:۲۴
[ تعداد بازدید : ۲۳۹ ]
اطلاعیه قطع آب
۲۵ شهریور ۱۳۹۹ - ۱۴:۵۶
[ تعداد بازدید : ۲۵۴ ]
اطلاعیه قطع آب
قطع آب در محدوده شهرک استقلال مورخ 99/04/29
۲۹ تیر ۱۳۹۹ - ۱۳:۴۶
[ تعداد بازدید : ۳۶۳ ]
اطلاعیه قطع آب شهرک دریا
قطع آب در محدوده شهرک دریا تهرانسرمورخ 99/04/22
۲۲ تیر ۱۳۹۹ - ۱۰:۵۷
[ تعداد بازدید : ۱۹۵ ]
اطلاعیه قطع آب در شهرک دانشگاه
به آگاهی شهروندان محترم می‌رساند، به‌ منظور سه راه گیری بر روی لوله 250 داکتیل ورودی مخزن زمینی شهرک دانشگاه از ساعت ۲۳:۰۰ شب 98/11/07 الی ۵:۰۰ بامداد روز بعد، محدوده زیر دچار قطع و افت فشار آب خواهد شد.
۰۷ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۵:۳۳
[ تعداد بازدید : ۲۸۴ ]
اطلاعیه قطعی آب درتهرانسر
به آگاهی شهروندان محترم می‌رساند، به‌ منظور تعویض شیرخط آبده سایز 100 در تهرانسر، شهرک استقلال، بلوار عبیدی، تقاطع خیابان هفتم، از ساعت 23:00 شب 26/6/98 الی ۵:۰۰ بامداد روز بعد، محدوده زیر دچار قطع و افت فشار آب خواهد شد.
۲۵ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۳:۵۰
[ تعداد بازدید : ۳۰۴ ]
اطلاعیه قطعی آب در تهرانسر
به آگاهی شهروندان محترم می‌رساند، به‌ منظور نصب یک فقره کمرخط سایز 150 و تعویض یک فقره کمرخط سایز 100 در تهرانسر از ساعت ۲۳:30 شب 98/۵/27 الی ۵:۰۰ بامداد روز بعد، محدوده زیر دچار قطع و افت فشار آب خواهد شد.
۲۷ اَمرداد ۱۳۹۸ - ۹:۳۴
[ تعداد بازدید : ۴۵۲ ]