اطلاعیه‌های قطع آب

اطلاعیه قطعی آب در تهرانسر - خیابان باشگاه
به آگاهی شهروندان محترم می‌رساند، به‌ منظور تعویض کمرخط سایز 100- هرز در تهرانسر خیابان باشگاه تقاطع خیابان نوزدهم از ساعت ۲۳:00 شب ۹۸/۴/29 الی ۵:۰۰ بامداد روز بعد دچار قطع و افت فشار آب خواهد شد.
۲۹ تیر ۱۳۹۸ - ۸:۴۸
[ تعداد بازدید : ۴ ]
اطلاعیه قطعی آب شهرک استقلال، بلوار عبیدی
به آگاهی شهروندان محترم می‌رساند، به‌ منظور تعویض دو فقره شیرخط سایز 100 در شهرک استقلال بلوار عبیدی (خیابان پنجم ، هفتم ، نهم ، ... و پانزدهم) از ساعت ۲۳:۳۰ شب 98/4/23 الی ۵:00 بامداد روز بعد دچار قطع و افت فشار آب خواهد شد.
۲۳ تیر ۱۳۹۸ - ۹:۵۱
[ تعداد بازدید : ۲۴ ]
اطلاعیه قطعی آب شهرک استقلال، بلوار عبیدی
به آگاهی شهروندان محترم می‌رساند، به‌ منظور تعویض سه فقره شیرخط آبده در سایزهای 100 و 200 در شهرک استقلال بلوار عبیدی (تقاطع خ میرانوری ، خ پانزدهم، خ هفتم ) از ساعت ۲۳:30 شب 98/4/17 الی ۵:30 بامداد روز بعد دچار قطع و افت فشار آب خواهد شد.
۱۶ تیر ۱۳۹۸ - ۱۴:۳۰
[ تعداد بازدید : ۳۶ ]
اطلاعیه افت فشار آب در چهارراه خلیج فارس
به آگاهی شهروندان محترم می‌رساند، به‌ منظور اجرای عملیات نصب فشار شکن واقع در چهارراه خلیج ابتدای بلوار ابوسعید شرقی، محدوده زیر از ساعت ۲۳ شب 98/4/17 الی ۵ بامداد روز بعد دچار قطع و افت فشار آب خواهد شد.
۱۶ تیر ۱۳۹۸ - ۱۳:۵۹
[ تعداد بازدید : ۲۷ ]
اطلاعیه قطعی آب در خیابان هاشمی
به آگاهی شهروندان محترم تهرانی می‌رساند، به‌ منظور سه راه گیری 400میلمتری به 200میلمیتری و نصب شیر خط 200میلمتری در خیابان هاشمی بعد از یادگار امام تقاطع کوچه محسن ، محدوده زیر از ساعت 23:30 شب 98/4/3 الی 5 بامداد روز بعد دچار قطع و افت فشار آب خواهد شد.
۰۳ تیر ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۴
[ تعداد بازدید : ۴۳ ]
اطلاعیه قطعی آب در خیابان هاشمی
به آگاهی شهروندان محترم تهرانی می‌رساند، به‌ منظور سه راهگیری 400میلیمتری در خیابان هاشمی مقابل مجتمع فرهنگیان ، محدوده زیر از ساعت 23:30 شب 98/3/21 الی 4 بامداد روز بعد دچار قطع و افت فشار آب خواهد شد.
۲۰ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۳:۰۹
[ تعداد بازدید : ۷۶ ]
اطلاعیه قطعی آب در خیابان طالقانی
به آگاهی شهروندان محترم تهرانی می‌رساند، به‌ منظور سه راه گیری خط 500 در خیابان طالقانی، محدوده زیر از ساعت 22:00 شب 98/3/20 الی 5 بامداد روز بعد دچار قطع و افت فشار آب خواهد شد.
۲۰ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۰:۴۵
[ تعداد بازدید : ۶۱ ]
اطلاعیه قطعی آب در محدوده وردآورد
به آگاهی شهروندان محترم تهرانی می‌رساند، به‌ نصب کنتور خروجی مخزن هوایی واقع در شهرک غزالی جنب بوستان خدیجه ، محدوده زیر از ساعت ۲۳ شب 98/2/14 الی ۵ بامداد روز بعد دچار قطع و افت فشار آب خواهد شد.
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۰
[ تعداد بازدید : ۸۶ ]
اطلاعیه قطعی آب در محدوده تهرانسر
به آگاهی شهروندان محترم تهرانی می‌رساند، به‌ منظور اجرای عملیات تعویض شیرخط آبده سایز 100واقع در شهرک استقلال بلوار عبیدی تقاطع خیابان مدنی، محدوده زیر از ساعت ۲۳ شب 98/2/14 الی ۵ بامداد روز بعد دچار قطع و افت فشار آب خواهد شد.
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۱
[ تعداد بازدید : ۷۰ ]
اطلاعیه قطعی آب در محدوده تهرانسر
به آگاهی شهروندان محترم تهرانی می‌رساند، به‌ منظور اجرای عملیات تعویض شیرخط 150 میلی متری واقع در تهرانسر، محدوده زیر از ساعت 23 شب 98/1/28 الی 5 بامداد روز بعد دچار قطع و افت فشار آب خواهد شد.
۲۸ فروردین ۱۳۹۸ - ۱۴:۱۷
[ تعداد بازدید : ۱۷۸ ]
برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.