آدرس آب وفاضلاب منطقه 5

ستادمرکزی:  تهران بزرگراه نواب صفوی، تقاطع خیابان امام خمینی ، ضلع جنوب شرقی کد پستی 1319994111

    email: office5@ t5ww.tpww.ir   

  تلفن : 66385127-30   فاکس: 66385121  

 کروکی شرکت

  امداد وبهره برداری منیریه ( ناحیه1)

خیابان کارگر جنوبی -چهار راه لشکر -خیابان معیری -پلاک 164

تلفن تماس : 55489593-55489592

 

امداد و بهره برداری آذری ( ناحیه2 )

خیابان قزوین بعد از دو راهی قپان – ایستگاه سلیمانیه – جنب خیابان محمود زاده

تلفن تماس : 55711715-55708899-55738114

 

امور مشترکین آذری ( ناحیه2)

 قزوین بعد از دو راهی قپان – ایستگاه سلیمانیه – جنب خیابان محمود زاده 

 

امداد و بهره‌برداری یافت آباد (ناحیه 3) 

 میدان معلم – خیابان حیدری شمالی –بعد از دادگستری یافت آباد-جنب کوچه بهشتی

تلفن تماس : 66212915-66243124

 

امور مشترکین یافت آباد (ناحیه 3)

میدان معلم – خیابان حیدری شمالی –بعد از دادگستری یافت آباد-جنب کوچه بهشتی تلفن تماس : 66223222

 

امور مشترکین، فنی و بهره‌برداری ناحیه خلیج‌فارس و سینا

خلیج‌فارس و سینا – انتهای خیابان شهید بهشتی تلفن تماس : 66258186-66278721

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.