فرم ملاقات حضوری با معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی

مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی، اطلاعات ورودی شما به هیچ وجه در اختیار عموم قرار نخواهد گرفت.